Open Rivers, o.s.


Vltavská vodní cesta

Vodní cesta
Vltavská vodní cesta

Vltavská vodní cesta

Jejíž první část je zařazena do vodních cest pro velkou plavbu kat. IV. v délce asi 92km a druhá část je zařazena mezi vodní cesty pro malou a osobní plavbu kat. I. v délce asi 138 km .

Dozvědět se více
Vltavská vodní cesta

Vodní cesta
Vltavská vodní cesta

Vltavská vodní cesta

Jejíž první část je zařazena do vodních cest pro velkou plavbu kat. IV. v délce asi 92km a druhá část je zařazena mezi vodní cesty pro malou a osobní plavbu kat. I. v délce asi 138 km .

Dozvědět se více


OPEN RIVERS

Impulsem pro vznik občanského sdružení bylo zahájení plavby na Hornovltavské vodní cestě a organizování festivalu Vltava Open 2011. Ze snahy o popularizaci vodních cest a souvisejících aktivit vychází cíle sdružení:

 • podpora rozvoje vodních sportovních aktivit;
 • podpora rozvoje plavby na vodních cestách;
 • podpora rozvoje turistického ruchu souvisejícího s využitím vodních cest;
 • podpora tvorby prostředí bezpečného z hlediska rekreační plavby a ostatní rekreační dopravy jako je pěší a cyklistická;
 • podpora rozvoje využití kulturních památek, kulturního dědictví a rozvoje krajiny;
 • ochrana přírody a krajiny;
 • ochrana životního prostředí;
 • péče o území;

ČINNOSTI SDRUŽENÍ

 • Pořádání kulturních a společenských akcí
 • Organizace sportovních a volnočasových akcí
 • Provozování půjčovny lodí a lodní přepravy

ODKAZY

AKTUALITY

PROVOZOVNY